Stichting Superkatten Namens Stichting Superkatten, Acquoy

1 donateur

€ 5 ingezameld

Wij collecteren omdat:

Stichting Superkatten biedt hulp aan de verwilderde kat en de zelfstandige zwerfkat en hun kittens om ze via Trap Neutralize Return (vangen, neutraliseren en retour) in hun intrinsieke waarde te laten, maar dan wel geholpen. De verwilderde kat leeft in groepen op industrieterreinen, woonwijken maar ook bij land en tuinbouwbedrijven. We spreken van een verwilderde kat als de kat zich zonder de mens, zelfstandig kan redden gedurende meerdere generaties. De Stichting is afhankelijk van donaties.