Actievoorwaarden


Iedere dierenhulporganisaties die Erkend DierenLot Beneficiant is, kan gedurende het hele jaar gebruik maken van de dierenlot.digicollect-website voor het aanmaken van collectebussen. Alle donaties die binnenkomen worden 1x per kwartaal 1 op 1 overgemaakt aan de betreffende organisaties.

Tijdens de actieperiode van de Digicollecte Dierenhulp die plaatsvindt van 22 september 2023 tot en met 8 oktober 2023 geldt de donatieverdubbelaar. De opbrengst van de collectebussen in deze periode van alle Erkend DierenLot Beneficianten wordt verdubbeld tot € 100,00 per unieke gever. Per organisatie wordt het opgehaalde bedrag verdubbeld met maximaal € 2.500,00 per organisatie. Totaal is voor de verdubbelaar maximaal € 250.000,00 beschikbaar. Mocht het door de deelnemers opgehaalde bedrag hier boven uitkomen dan zullen alle organisaties naar rato een deel van de € 250.000,00 uitgekeerd krijgen.

Nog geen Erkend DierenLot Beneficiant? Kijk hier hoe je hiervoor in aanmerking kunt komen. DierenLot behoudt zich het recht voor om organisaties niet toe te laten.

 

Versie 1.1, 21 augustus 2023